Skrivtips

Här har jag samlat lite olika tips man kan ha hjälp av när man skriver självbiografiska texter, för att få fram kärnan i det man vill berätta och för att göra den rolig att läsa för andra. Läs igenom och fundera på innan du sätter dig ned och skriver, eller kanske efteråt, då du går igenom din text!

 

 1. Vad vill du berätta?
  Berätta gärna en sak åt gången, så att texten inte hoppar alltför mycket mellan ämnen.
 1. Vad vill du förmedla för stämning och känsla i texten? Kanske kan du använda särskilda beskrivande ord som passar in för att få fram just denna stämning? Tänk på att färger påverkar här. Om någonting beskrivs som grått, får vi en mörkare känsla, men om någonting beskrivs som skimrande rosa blir vi varse en glad stämning osv.
 1. För att ge tydliga bilder – beskriv var händelsen/minnet utspelar sig. Ta gärna med alla sinnen: hörsel, doftsinne, känsel, smak, förutom synintrycken förstås. Glöm inte färger!
 1. Beskriver du dina känslor, hur du upplevde minnet?
 1. Använd din egen röst, ditt egna språk. Försök inte härma hur man ”ska” låta som författare, utan berätta på ditt eget sätt.
 1. Finns det reflektioner från nutiden, från dig som författare, med i texten? Fundera på hur du vill flika in det, om det passar där det komma. Man kan också samla reflektioner efter du berättat om ett särskilt minne (i slutet av kapitlet) eller helt och hållet i slutet av boken, när du mer är framme i nutid. Skriv dem, oavsett! Det är intressant med reflektioner.
 1. Prova att läsa texten högt. Finns det något ställe där du stannar upp, hakar upp dig? Då kan det vara en krånglig meningsbyggnad, eller att man behöver korta ned meningarna.
 1. Är allt innehåll nödvändigt i texten? Kika på om du upprepar dig själv.
 1. Har du berättat allt? Finns det kanske fler berättelser förborgade? Försök tänka på dina läsare, kommer de att förstå sammanhanget, eller måste du kanske berätta lite mer om hur saker och ting fungera förr?
 1. Vill du skriva kronologiskt, eller mer kring teman? Båda funkar, och går att mixa!
 1. Håller du samma tempus hela vägen? I samma stycke är det bra om man behåller samma tempus, och samma berättarperspektiv. Dock kan olika stycken/minnen berättas i olika tempus om man väver samman det fint.