Om Mina Widding

Jag som leder skrivprojektet Att skriva minnen heter Mina Widding och är utbildad skrivpedagog med magisterexamen i litteraturvetenskap. Sedan jag började hålla kurser i skrivande 2012, har det självbiografiska skrivandet varit något av mitt hjärtebarn. Att få ta del av den glädje, sorg och styrka det innebär att skriva fram sina minnen, gör mig fortfarande förundrad. Jag ser människor växa, bli stolta, gå med rakare ryggar och lättare axlar och framför allt får jag höra skratt, och det är mitt kvitto på hur viktigt detta skrivande är – både för de skrivande och de som får ta del av berättelserna.

Verksamheten har varit koncentrerad här i Umeå, där jag bor och har min skrivateljé, eller på folkhögskolor som Hola och Skurup under somrarna, och jag har bla hållt kurser på Göteborgs stadsbilbiotek. Men jag har velat sprida denna kunskap, skapa denna möjlighet även till andra platser. Alla har inte möjlighet eller lust att måsta fara ”till stan” för att gå på kurs. Därför vände jag mig till ABF och Länsbiblioteket i Västerbotten, för att se om vi på något sätt kunde sprida ut kurserna till hela Västerbotten, via biblioteken, som jag ser som en naturlig knytpunkt för både kultur och lärande. Äntligen kan jag se detta realiseras! Och jag hoppas att det också blir i fler län…

 

Jag har blivit tilldelad Byggnads kulturstipendium för att stödja ett genomförande av detta projekt, och i maj 2015 åkte jag ned till Stockholm och mottog diplom och fick skaka hand med ordföranden för stipendienämnden, tillika vår statsminister, Stefan Löfvén. Det kändes häftigt att de trodde på min idé! Jag har även blivit tilldelad ABF:s kulturstipendium, till stor del för mina kurser i självbiografiskt skrivande.

Ni får gärna läsa mer om min verksamhet på hemsidan: http://skrivpedagog.minawidding.com

Om ni vill komma i kontakt med mig, når ni mig på mina@attskrivaminnen.se eller på telefon 0733-884477 (under rimliga tider!)