Om projektet

Liv. Minnen. Det finns så många skatter bland oss – var och en av oss har hela skattkistor fulla av erfarenheter, skratt, sorg, upplevelser. Minnen av händelser, människor, sedvänjor och livet som det var förr. Drömmar, anekdoter, myter och sägner. Det får inte bara falla i glömska!

Att skriva minnen är ett skrivprojekt som vill inspirera till, samt ge verktyg och stöd för att skriva ned sina minnen i en livsberättelse. Genom föreläsningar och workshops på biblioteken, som följs upp av studiecirklar där deltagarna får möjlighet att minnas tillsammans och öva sitt skrivande, är målet att skapa denna möjlighet. Resultatet blir en antologi med livberättelser från Västerbottens län, som också innehåller skrivtips och verktyg för att fortsätta inspirera till livsskrivande.

Projektet har genomförts under ett år i Västerbottens län, på orterna Nordmaling, Vindeln, Åsele, Storuman och Lycksele, och körs under 2018/2019 i Umeå, Skellefteå, Holmsund, Sävar och Hörnefors. Syftet är att sprida projektet till fler län såsmåningom.

Projektet genomförs i samarbete med ABF och Länsbiblioteket i Västerbotten.

 

Projektets upplägg:

Första perioden.

Vi inleder med en inspirerande föreläsning och workshop. Här presenterar skrivpedagogen Mina Widding det självbiografiska skrivandet och deltagarna får prova på olika ingångar både för att minnas och att skriva ned sina minnen. Syftet är att få en inblick i vad det självbiografiska skrivandet kan erbjuda, och inspirera till ett fortsatt skrivande.

I samarbete med ABF erbjuds möjlighet att delta i en studiecirkel där deltagarna träffas och hjälper varandra att minnas och skriva i regelbundna träffar under hösten. Lokala lösningar om hur cirklarna skall formas och ledas utarbetas. Studiecirkelledarna får också utbildning i hur man leder en självbiografisk studiecirkel.

I detta steg handlar det främst om olika sätt att gräva upp minnesmaterialet, och fokus ligger på att det är en kravfri, prestationslös fas där deltagarna samlas och minns tillsammans genom olika hjälpmedel. En god och framför allt trygg stämning är viktig att skapa för att deltagarna skall våga öppna sina minnen.

 

Andra perioden.

Föreläsning och workshop nummer två, fokuserar på hur man arbetar med den självbiografiska texten för att skapa en text som är rolig att läsa för andra. Exempel, företrädesvis från lokala författare och skribenter, läses upp och kommenteras. Vad kan vi lära av hur dessa författare skrivit? Hur hittar du din egna röst i skriven form? Hur ska du strukturera din text? Hur skriver jag en levande text?

I samband med föreläsningen hålls workshops för studiecirkeln, där deltagarna får möjlighet att diskutera sina personliga frågor om skrivandet, och skrivövningar för att applicera de nya kunskaperna i skrivandets hantverk. Här introduceras även textrespons som ett verktyg för att utveckla sin text, något som studiecirklarna sedan arbetar vidare med under våren.

Här öppnar också insamlingen av färdiga berättelser inför publikation i den antologi, som berör levnadsminnen från Västerbottens län. De berättelser som är aktuella för antologin, kommer att få individuell respons från skrivpedagog Mina Widding.

 

Tredje perioden.

Som avslutning på projektet hålls en informationsföreläsning om hur man kan färdigställa sin text i tryckt format eller e-publikation. I en uppläsning presenteras sedan färdiga texter från studiecirklarna – som antingen läses själva eller av Mina. Det finns även utrymme för diskussioner och en ”öppen scen” för delande av minnen, som dessa uppläsningar kan väcka.

De färdiga texterna samlas i en antologi som går att beställa och ge bort till släkt, vänner och bekanta. Antologin kommer även att finnas tillgänglig på internet.

 

Slutresultat:

Besökare till föreläsningar och workshops ska ha fått inspiration och möjlighet att skriva färdigt åtminstone en del av sin livsberättelse på ett kvalitativt sätt, med möjlighet att publiceras i en antologi med minnen från Västerbottens län. Tanken är också att sammanställa skrivtips och övningar i anslutning till antologin, för att ge möjlighet till fortsatt inspiration till skrivandet av minnen.

 

Är du nyfiken på att genomföra projektet i ditt län?

Mejla mina@attskrivaminnen.se med förfrågningar, frågor, tips och idéer!