Skrivhandbok

Jag skriver mina minnen för att förankra mig i världen, och för att få fly den en stund, drömma mig tillbaka till andra åldrar, upplevelser, platser. Att minnas är att befinna sig på flera tidsplan, i flera världar. Jag skriver för att sammanlänka dessa tidsplan, dra en tråd genom dem och sy ihop ett lapptäcke av det som är jag, av det som gjort mig till den jag är. Kanske skriver jag också för att kunna minnas. Genom att skriva så minns jag, så får minnena en kanal att hitta fram.

Att skriva minnen är en handbok i självbiografiskt skrivande. Här får du övningar för att gräva upp och formulera dina minnen, och får prova olika sätt att skriva. Du lotsas genom de frågor som kommer upp då man skriver om sig själv och andra, oavsett om du skriver för att berätta för familj och släkt, eller för att förstå och bearbeta dina erfarenheter. I kapitlet om skrivandets verktyg får du också lära dig att göra din text personlig, levande, och intressant för din tänkta läsare.  

Till handboken hör en antologi med texter från vanliga och ovanliga människors liv, som visar hur olika man kan skriva, hur man kan fånga det personliga i sitt skrivande. Varje text har också ytterligare skrivövningar, som är inspirerade av just den texten.

Att skriva sina minnen är en demokratisk akt. Allas liv är olika, och allas skrivande är olika, just din berättelse kan ingen annan skriva.  Gör din röst hörd, du har det i dig. Din livsberättelse, dina minnen.

Titel: Att skriva minnen
Författare och redaktör: Mina Widding (med fl)
Utgiven av: Mina Widding Ord & Konst, 2020, Umeå
Omslagsbild: Hanna Widman
Format: Mjukband

250:- inkl moms (+ postens porto)

Vill du beställa boken? Skicka ett mejl till mina@attskrivaminnen.se

Innehåll:

Självbiografiska grundfrågor
Varför skriva om sig själv?
En historisk överblick
Självbiografiska genrer
Skrivsätt och strukturer
Skrivprocessen
Förberedelser för skrivandet
Inledande skrivövningar
Sanning och konsekvens
Reflekterande skrivövningar

Skrivhandbok
Att börja skriva minnen
Barndomslandet
Vardag, högtider, traditioner
Den första skoltiden
Ungdomstiden
Kärlek och intimitet
In i vuxenlivet
Äktenskap & familjebildning
Utbildning, arbetsliv, fritid
Livsåskådning, personlighet
Den röda tråden
Att fortsätta skriva minnen

Skriva tillsammans
Instruktioner för skrivcirklar
Konstruktiv respons
Responsens grundstenar
Ledstång
Överenskommelse

Skrivandets verktyg
Berättarperspektiv och tempus
Research
Gestaltning
Persongestaltning
Miljögestaltning
Bildspråk
Dialog
Att skriva personligt
Dramaturgi och struktur
Tempoväxlingar
Att avsluta en livsberättelse

Antologi

Antologins författare:

Sylvia Benckert
Barbro Bergström
Gunilla Bäckström
Agneta Dahlgren
Anders Edlund
Ingrid Eriksson
Jörgen Eriksson
Karin Ferry
Bengt Gunnarsson
Carola Hedmark
Ann-Margrethe Iseklint
Gunilla Jonsson
Siri Lundgren Littbrand
Gösta Lundberg
Christina Melander
Fredrik Mårtensson
Britt-Inger Norberg
Siw Nordgren
Torborg Nordkvist
Gunnel Olofsson
Mariette Orrell
Geson Rathnow
Inger Sandberg
Gun Stenmark
Ingrid Stålnacke
Susanne Wirström